42. KUP ─ÉERDAPA  -  Donji Milanovac, 25-27.avgust 2017.