AJK-Beograd

raspis regate

otvoreno Prvenstvo Srbije

i

43. KUP ĐERDAPA

 

Jedriličarski savez Srbije

 

 

 

1. Datum i mesto održavanja

 

Regata će se održati 24-26.avgusta 2018. godine na reci Dunav ispred Donjeg Milanovca.                    

 

2. Pravila 

Regata će se održati prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima

2017–2020.

Primenjivaće se Pravilnik regatta JSS, pravila svake klase, ovaj Raspis i Uputstva za jedrenje.

 

3. Klase i kategorije 

Fin,

470,

Laser Standard (generalno i veterani),

Laser Radial,

Laser 4.7,

Optimist (generalno i optimisti do 12 godina).

 

Regata je kriterijska za sve klase, sa koeficijentom jačine 1.7, rang ISAF Grade 3.

 

4. Pravo nastupa i prijava takmičara 

Pravo nastupa imaju takmičari koji su uredno registrovani kod nacionalnog saveza za 2018. godinu.

Oznake na jedrima moraju biti u saglasnosti sa Regatnim Pravilima i Pravilima svake klase.

Preliminarne prijave slati do 23.08.2018. godine na e-mail adresu ajkbeograd@yahoo.com .

 

5. Vreme registracije i starta 

Registracija takmičara će se obaviti 23.08.2018. od 16-20 h i 24.08.2018. do 10 h  u kancelariji regate.

Prilikom registracije takmičari  će plaćati startninu u iznosu od 300 dinara.

Otvaranje regate će se obaviti 24.08.2018. u 11 sati na terasi ispred kancelarije TOOM.

Upozoravajući signal prve trke 42. KUP ĐERDAPA planiran je 24.08.2018. u 12 sati.

Raspisano je 9 trka, a regata je važeća sa najmanje 3 trke.

 

6       Reklamiranje

        Na zahtev organizatora jedrilice će nositi reklamu sponzora regate na bočnim stranama trupa.

  

7. Provera opreme i premeravanje 

Jedrilica ili oprema mogu biti pregledani u bilo koje vreme da bi se utvrdilo da su u skladu sa pravilima klase.

 

8. Uputstva za jedrenje 

Uputstva za jedrenje će biti dostavljena svakoj posadi prilikom registracije takmičara.

Uputstva za jedrenje će biti istaknuta na Službenoj oglasnoj tabli.

 

9. Kursevi 

Regatno polje i regatni kursevi će biti prema Uputstvima za jedrenje.

 

10. Kazne za prekršaj pravila 

Primenjivaće se prilog P Regatnih pravila.  

 

11. Bodovanje 

Primenjivaće se Low Point System (Sistem jednostavnog bodovanja), prema pravilu A4.1 Regatnih pravila.

Ako se odjedri više od 3 trke odbacuje se najslabiji rezultat odnosno dva ako se odjedri više od 7 trka.

 

12. Trofeji i nagrade 

Organizator je obezbedio pehar i medalje za prva tri takmičara u svakoj klasi/ kategoriji

Broj dodatnih nagrada zavisi od sponzora.

 

13. Smeštaj 

Smeštaj jedrilica na plaži ispred kancelarije TOOM-a.

Rezervacije privatnog smeštaja i ishrane

Tourist Info Centre

19220 Donji Milanovac

Kralja Petra I bb

Tel/Fax: +381 (0) 30591400

Tel/Fax: +381 (0) 30590184

Mob.Tel. +381 (0) 655656555

e.mail: tic@toom.rs

e.mail: office@toom.rs

www.toom.rs

Rezervacije hotelskog smeštaja i ishrane u hotelu “Lepenski vir”

 

14. Odgovornost 

Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica, pre, za vreme i posle regate.

 

Organizacioni odbor

31.07.2018. godine

                                                                                                                       
 

 

 

KUP ĐERDAPA  međunarodna jedriličarska regata -  Dunav, Donji Milanovac, Srbija.