АЈК-БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ РЕГАТУ

 

КУП ЂЕРДАПА

и

Првенство Србије за ветеране

 

ЗА КЛАСЕ : Оптимист, Ласер С, Ласер Р, Ласер 4.7, Фин, 470

 

1          Датум и место одржавања

1.1            Регата ће се одржати 23-26.августа 2007. године на реци Дунав испред Доњег Милановца                                        

2          Правила

2.1        Регата ће се одржати према правилима како су дефинисана у Регатним Правилима 2005 2008.

2.2      Примењиваће се правила сваке класе, Правилник регата Једриличарског савеза Србије, овај Распис и Упутства за једрење.

3         Класе

3.1      Регата се расписује за следеће класе и категорије: Ласер Стандард (генерално и ветерани), Ласер Радиал, Ласер 4.7, Фин, 470, Оптимист( генерално, до 12 и девојчице)

3.2         Регата је критеријска за све класе, са коефицијентом јачине 1.6

4          Право наступа и пријава такмичара

4.1        Право наступа имају такмичари који су уредно регистровани код националног савеза за 2007. годину. Такмичари регистровани у ЈСС морају осим тога испуњавати и услове дефинисане у члану 8. тачка а) и б) Правилника регата ЈСС.

4.2        Ознаке на једрима морају бити у сагласности са Регатним Правилима и Правилима сваке класе.

4.3            Прелиминарне пријаве слати до 20.08.2007. године на е-маил адресу kupdjerdapa@yahoo.com .

5          Време регистрације и старта

5.1            Регистрација такмичара ће се обавити 23.08.2007. до 10 сати  у канцеларији регате.

5.2            Приликом регистрације такмичари  ће плаћати стартнину у износу од 200 динара.

5.3            Отварање регате ће се обавити 23.08.2007. у 11 сати на тераси клуба.

5.4            Упозоравајући сигнал прве трке планиран је23.08.2007.. у 12 сати.

5.5            Расписано је 12 трка, а регата је важећа ако се одржи најмање 3.

6          Категорија регата и рекламирање

6.1        Расписана регата је категорије Ц, према прилогу 1 Регатних правила.

6.2            На захтев организатора једрилице ће носити рекламу спонзора регате на бочним странама трупа.

7          Премеравање

7.1            На захтев регатног одбора, такмичари ће доставити на увид важећу потврду о премеравању.

8          Упутства за једрење

8.1        Упутства за једрење ће бити достављена свакој посади приликом регистрације такмичара.

8.2            Упутства за једрење ће бити истакнута на Службеној огласној табли.

9          Курсеви

9.1            Регатно поље и регатни курсеви ће бити према Упутствима за једрење.

10            Казне за прекршај правила

10.1     Примењиваће се прилог П Регатних правила.

10.2    Примењиваће се алтернативне казне окретања од 720.

 

11        Бодовање

11.1      Примењиваће се Low Point System (Систем једноставног бодовања), према правилу А4.1 Регатних правила.

11.2         Ако се одједри више од 3 трке одбацује се најслабији резултат односно два ако се одједри више од 7 трка.

11.3          Регата је важећа за класе и категорије у којима учествују најмање три једрилице, уз услов из првог става чана 9. Правилника регата ЈСС.

12        Трофеји и награде

12.1         Организатор је обезбедио пехар и медаље за прва три такмичара у свакој класи/ категорији

12.2         Број додатних награда зависи од спонзора.

13        Смештај

13.1         Смештај једрилица на плажи испред КМЗ.

13.2         Преноћиште и исхрана се могу обезбедити у хотелу Лепенски вир .

14        Одговорност

14.1       Сваки такмичар стартује на властиту одговорност. Организатор не прихвата било какву одговорност за могуће штете или удес такмичара, једрилица, опреме или трећих лица, пре, за време и после регате.

 

Београд 17.07.2007. године