USPESI NAŠIH JEDRILIČARa U 2005. GODINI

38 takmičara kluba učestvovalo je na 29 regata u zemlji i inostranstvu.

 

Svetsko prvenstvo St.Moric

32 mesto klasa Optimist devojčice (Maja Knežević)

 

Evropsko prvenstvo Izola

63 mesto klasa Laser 4.7 (Armen Đorđević)

91 mesto klasa Laser 4.7 (Ivan Knežević)

 

Evropsko prvenstvo Split

35 mesto klasa Laser radial juniori (Milica Dukić)

46 mesto klasa Laser radial (Arsa Stevanov)

51 mesto klasa Laser radial (Ilija Batas Bjelić)

 

Mediteranske igre Turska

24 mesto klasa Laser standard (Vladimir Damjanović)

 

Balkanijada Varna

3 mesto klasa Finn (Marjan Kerekeš)

5 mesto klasa Laser radial (Milica Dukić)

 

Kriterijska lista JSS za 2005. godinu

I mesto klasa Optimist (Maja Knežević)

II mesto klasa Optimist (Marko Brateljević)

I mesto klasa Laser radial (Ilija Batas Bjelić)

II mesto klasa Laser radial (Milica Dukić)

III mesto klasa Laser standard (Miroslav Petković)

I mesto klasa Laser 4.7 (Armen Đorđević)

II mesto klasa Laser 4.7  (Ivan Knežević)

 

Prvenstvo države SCG 2005. Herceg Novi

I mesto klasa Optimist devojčice (Maja Knežević)

I mesto klasa Laser radial (Ilija Batas Bjelić)

II mesto klasa Laser radial (Arsa Stevanov)

III mesto klasa Laser radial  (Milica Dukić)

I mesto klasa Laser standard veterani (Miroslav Petković)

 

Prvenstvo Crne gore 2005. Herceg Novi

II mesto klasa Optimist devojčice (Maja Knežević)

I mesto klasa Laser radial (Ilija Batas Bjelić)

II mesto klasa Laser radial (Arsa Stevanov)

 

Međunarodna regata Kup Đerdapa

I mesto klasa Optimist (Maja Knežević)

II mesto klasa Optimist (Marko Brateljević)

III mesto klasa Optimist (Milan Paunović)

I mesto klasa Laser radial  (Milica Dukić)

II mesto klasa Laser radial (Ilija Batas Bjelić)

I mesto klasa Laser standard (Vladimir Damjanović)

I mesto klasa Laser 4.7 (Armen Đorđević)

II mesto klasa Laser 4.7  (Ivan Knežević)

I mesto klasa Laser standard veterani (Miroslav Petković)

 

Međunarodna regata Trofej Beograda

I mesto klasa Optimist devojčice (Maja Knežević)

I mesto klasa Laser radial (Milica Dukić)

II mesto klasa Laser radial (Ilija Batas Bjelić)

III mesto klasa Finn  (Marjan Kerekeš)

 

Međunarodna regata Sofija Iskar

II mesto klasa Optimist devojčice (Maja Knežević)